Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Polska Rada Technologii SMART
ul. Graniczna 105, 93-428 Łódź

 

biuro@prtsmart.pl

tel. 608 882 491

 

Biuro:

Polska Rada Technologii SMART

Bionanopark, Budynek A, lok. A1.06

ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź

 

 


KRS 0000805014  
REGON 38445027000000
NIP 7292732008

 

Nr konta: 64 1140 2004 0000 3402 7956 8923

 

 

Wymiar szkolenia to 80h

 

40h to godziny kontaktowe

40h praca zdalna

 

 

 

Szkolenie w zakresie godzin kontaktowych odbędzie się w Łodzi

w dniach: 09-13 maja 2023 r.
(wtorek – sobota)

 

 

 

Ukończenie szkolenia pozwala przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób, które spełniają jeden z warunków określonych w §6 ust. 2 lub ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

 

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia powyższego warunku, prosimy o kontakt z nami.

 

 

 

Szkolenie swoim programem obejmuje m.in. zakres warsztatów:

 

· Monter Smart Home

· Smart Home MAX

· Grenton poziom I

· Grenton poziom II

· Zarządzanie Energią w Budynku z Wykorzystaniem Technologii Mobilnych i Protokołu Modbus

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany i potrzebujesz wskazówek jak uzyskać dofinansowanie, skontaktuj się z nami:

 

kfs@prtsmart.pl
tel. 600 622197

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

 

 

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

 

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

  • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),

  • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

 

 

 

Kto może się starać o środki z KFS?

 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

 

 

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

 

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany i potrzebujesz wskazówek jak uzyskać dofinansowanie, skontaktuj się z nami:

 

kfs@prtsmart.pl
tel. 600 622 197

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

 

 

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

  • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),

  • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

 

Kto może się starać o środki z KFS?

 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

 

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

 Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany i potrzebujesz wskazówek jak uzyskać dofinansowanie, skontaktuj się z nami:

 

kfs@prtsmart.pl 
tel. 600 622197

Wymiar szkolenia to  80h

 40h to godziny kontaktowe

 40h praca zdalnaSzkolenie w zakresie godzin kontaktowych odbędzie się w Łodzi
w dniach: 09-13 maja 2023 r. (wtorek – sobota)Ukończenie szkolenia pozwala przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób, które spełniają jeden z warunków określonych w §6 ust. 2 lub ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


W przypadku wątpliwości, co do spełnienia powyższego warunku, prosimy o kontakt z nami.

 


Szkolenie swoim programem obejmuje m.in. zakres warsztatów:
Jeżeli jesteś zainteresowany i potrzebujesz wskazówek jak uzyskać dofinansowanie, skontaktuj się z nami:


kfs@prtsmart.pl

tel. 600 622197


Zaawansowane szkolenie z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania energią w budynku wraz z uzyskaniem świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu finansowanym przez