smart home
uprawnienia sep
uprawnienia sep
smart home

Prowadzimy szkolenia z systemów smart home. Prowadzimy szkolenia i egzaminy, pozwalające zdobyć uprawnienia elektryczne, tzw. uprawnienia sep.
 

tutaj

Swoją misję i cele Polska Rada Technologii Smart chce realizować m.in. poprzez:Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej;


Promowanie i edukację w obszarze wysokich standardów i dobrych praktyk w obszarze technologii SMART;


Przygotowanie, realizację oraz wsparcie szkoleń, programów uprawnień, systemów

autoryzacji, programów akredytacji oraz egzaminów certyfikacji dla technologii SMART;


Standaryzację procesu wdrażania i rozwoju technologii SMART dla wszystkich rodzajów

usługodawców oraz usługobiorców, w tym standaryzacja zapytań ofertowych;


Wydawanie opinii, rekomendacji oraz zaleceń dla obiektów, budynków, urządzeń, instalacji

oraz systemów technologii SMART;


Prowadzenie działalności publikacyjnej w zakresie technologii SMART;


Prowadzenie badań jakości, standaryzacji, oraz akredytacji, udzielanie opinii, rekomendacji i referencji, doradztwo, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych;


Działalność naukowo-techniczną w obszarze technologii SMART;


Udział w pracach nad normami i przepisami z obszaru technologii SMART


Wsparcie w wykonawstwie i realizacji projektów;


Udział w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu kwalifikacji;


Prowadzenie działalności publikacyjnej w zakresie technologii SMART;
Powrót

Inicjatorem powołania Polskiej Rady Technologii Smart był dr inż. Marek Pawłowski, który od ponad 10 lat zajmuje szeroko rozumianymi zagadnieniami technologii SMART – zarówno w obszarze naukowym jak i praktycznym, działając w przemyśle i współpracując z biznesem.

    

Przedstawiciele organów administracji państwowej oraz świata biznesu sygnalizowali nam, podczas wielu spotkań rozmów, konferencji, wątpliwości, które zawsze rodzą się na etapie wdrażania nowych technologii. Prostym przykładem, problemu, który kilka lat temu dotykał użytkowników smartfonów, były nieujednolicone ładowarki dla różnego typu tych urządzeń. Problem ten jest dziś na szczęście za nami, ale

nowe technologie przynoszą ze sobą kolejne trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród tak istotnych kwestii, jak m.in. bezpieczeństwo systemów i ich oddziaływanie na otoczenie czy użytkowników, trudno nie dostrzec potrzeby działań, które mogłyby pomóc uporządkować tę wiedzę. Pośród coraz to nowszych rozwiązań i wykorzystywanych technologii można wskazać czy nakreślić pewne dobre wzorce oraz standardy, które pozwalają na utrzymanie jakości, ale także zachowanie kompatybilności pomiędzy wdrażanymi technologiami.

 

Jeśli zatem zrównoważony rozwój ma nie pozostać tylko pustym hasłem, konieczne jest wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii SMART, która przede wszystkim powinna służyć użytkownikom, jak również Polsce, Europie i światu.

 

Naszym celem jest zaangażowanie przedstawicieli organów administracji państwowej oraz samorządowej, projektantów, producentów, ale przede wszystkim użytkowników technologii SMART, by podjąć wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii SMART. 

Tak jak szerokie jest pojęcie technologii SMART, taki  również jest zakres tematów, które Polska Rada Technologii SMART pragnie podjąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy świadomi, iż kluczowe stają się działania  na rzecz gospodarki energetycznej i rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, rozwoju nowych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, nowych metod i systemów magazynowania energii, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Jest to obszar, w którym bez wątpienia konieczna jest współpraca i zaangażowanie producentów oraz dostawców energii. Nie bez znaczenia pozostaje również udział firm, które rozwijają technologie wykorzystywane na potrzeby energetyki zawodowej.

 

 

Technologia SMART „wychodzi” już poza nasze smartfony, a kierunek, w którym zdążamy to rozwój Smart City wraz z inteligentnymi systemami oświetlenia, komunikacji miejskiej oraz innych urządzeń, instalacji i systemów, które będą  wsparciem dla społeczeństwa. Samochody elektryczne nie są już rzadkością na naszych drogach, a obszar elektromobilności i rozwój infrastruktury to niezwykle ważne i niecierpiące zwłoki tematy.

Nasze domy zawierają coraz więcej elementów automatyki i o ile kilka lat temu hasło „inteligentny dom” mogło być tylko hasłem marketingowym, o tyle dziś stajemy przed dostępnością zaawansowanych systemów i metod sterowania opartych na metodach predykcji i samouczenia. Uwzględniając fakt iż, budynki to trzeci po przemyśle i transporcie największy odbiorca energii, kluczowy jest rozwój budownictwa energooszczędnego i inteligentnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka powyższych przykładów to jedynie zalążek tematów, które stają przed osobami odpowiedzialnymi za rozwój i wdrożenie technologii SMART. Dostrzegając interdyscyplinarny charakter wielu działań jest oczywiste, że osoby te potrzebują wsparcia swoich działań. Tę rolę pragnie pełnić Polska Rada Technologii SMART.

 

Dbając o jakość wykonywanych usług i zachowanie przepisów z zakresu przetrwania i ochrony danych osobowych, nasze Stowarzyszenie przestrzega zapisów prawnych w tym zakresie, z którymi można zapoznać się

Kim jesteśmy

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Polska Rada Technologii SMART
ul. Graniczna 105, 93-428 Łódź

 

biuro@prtsmart.pl

tel. 608 882 491

 

Biuro:

Polska Rada Technologii SMART

Bionanopark, Bud. A

ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź

 

 


KRS 0000805014  
REGON 38445027000000
NIP 7292732008

 

Nr konta: 64 1140 2004 0000 3402 7956 8923