PARTNER PROJEKTU:

biuro@prtsmart.pl

tel.: 608 882 491

Skontaktuj się z nami:


Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły, w których liczba egzaminów, które zostaną przeprowadzone, wynosi 60 lub więcej. Jedna osoba może przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów. Warunkiem przystąpienia uczniów do projektu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty za egzamin.
(Koszt egzaminu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., wynosi 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W roku 2023 wynosi 349,00 zł).


Szkolenia kwalifikacyjne są ugruntowaniem wiedzy, jaką uczniowie powinni otrzymać w szkole.
Aby pomóc im przygotować się od egzaminu, otrzymają odpowiednio wcześniej przygotowane zestawy pytań kontrolnych.


Szkolenia odbywają się na terenie szkoły.


Szkolenia są jednodniowe


Obecnie projekt skierowany jest do szkół z woj. łódzkiego.
Zainteresowane szkoły z pozostałych regionów prosimy o zgłaszanie swojego akcesu, który zostanie uwzględniony po rozszerzeniu projektu na inne województwa


Cykl szkoleniowy przebiega następująco:
   4h – szkolenie przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych
   4h- szkolenie z systemu Smart Home
   Egzaminy kwalifikacyjne

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Szkołom uczestniczącym w projekcie oferujemy przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia przygotowującego do egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1,2,3)


Szkolenie będzie powiązane z egzaminami, które przeprowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przy Polskiej Radzie Technologii SMART przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przeprowadzone zostanie nieodpłatne szkolenie z projektowania oraz programowania inteligentnych systemów zarządzania budynkami.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na rzeczywistych stanowiskach laboratoryjnych systemu Smart Home Grenton. Jest on jednym z najszybciej rozwijających się systemów automatyki budynkowej, stosowanym nie tylko w Polsce i Europie, ale również na Bliskim Wschodzie oraz w USA.

Szkołom uczestniczącym w projekcie zostanie nieodpłatnie przekazane gotowe do wykorzystania na zajęciach stanowisko laboratoryjne systemu inteligentnego domu Grenton.

Polska Rada Technologii SMART oraz Grenton Polska uruchomiły projekt, którego celem jest promowanie specjalistycznej wiedzy związanej ze świadomym użytkowaniem energii elektrycznej oraz szerzenie bezpieczeństwa w najnowszych technologiach wśród uczniów techników.


Pragniemy zadbać o bezpieczeństwo uczniów, którzy już wkrótce rozpoczną pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.
Naszym celem jest również wsparcie szkół w kształceniu najlepszych specjalistów znających najnowsze technologie SMART. 

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Polska Rada Technologii SMART
ul. Graniczna 105, 93-428 Łódź

 

biuro@prtsmart.pl

tel. 608 882 491

 

Biuro:

Polska Rada Technologii SMART

Bionanopark, Bud. A

ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź

 

 


KRS 0000805014  
REGON 38445027000000
NIP 7292732008

 

Nr konta: 64 1140 2004 0000 3402 7956 8923